Giấy phép bảo hiểm

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và xin giấy phép Bảo hiểm. Giấy phép này cấp quyền cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho người dùng của bạn.

Giấy phép môi giới bảo hiểm

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và lấy giấy phép Bảo hiểm và / hoặc Môi giới tài chính. Giấy phép này trao quyền cung cấp dịch vụ môi giới trực tuyến cho các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm bảo hiểm đại lý cho người dùng của bạn.

Giấy phép đại lý bảo hiểm

FiduLink hỗ trợ các công ty trong nỗ lực thành lập Công ty và lấy giấy phép Đại lý bảo hiểm. Giấy phép này cho phép quyền bán và đại diện của một công ty hoặc công ty bảo hiểm để điều chỉnh các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng của bạn.

Chúng tôi đang trực tuyến!