Điều lệ người dùng

Điều lệ cộng đồng FiduLink

FIDULIÊN KẾT TÔI 10 nguyên tắc của Điều lệ

Chất lượng, bảo mật, gian lận: danh sách dưới đây không đầy đủ, nhưng bao gồm một số nguyên tắc có thể dẫn đến việc đình chỉ (tạm thời) hoặc (vĩnh viễn) tài khoản FIDU của bạn.LINK Và dịch vụ. 

 

1 - Không bao giờ cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp với một Công ty tạo ra hoặc sử dụng các dịch vụ của FIDULINKnăm 

2 - Giữ sự chuyên nghiệp và lịch sự trong mọi trường hợp với Đại lý FIDULINK

3 - Không bao giờ để người khác sử dụng tài khoản FIDU của bạnLINK hoặc VĂN PHÒNG CỦA TÔI để kết nối với mạng

4 - Không bao giờ sử dụng các dịch vụ của FIDULINK cho một công ty khác với công ty đã đăng ký với các dịch vụ FIDULINK

5 - Không bao giờ bắt đầu hoạt động của công ty khi chưa nhận được tài liệu chính thức hoặc kích hoạt dịch vụ từ FIDULINK

6 - Cung cấp trong vòng 48 giờ tất cả các tài liệu nghề nghiệp hoặc cá nhân mà FIDULINK có thể hỏi bạn

7 - Gia hạn công ty hoặc dịch vụ của bạn ít nhất 1 tháng trước khi kết thúc dịch vụ FIDULINK

8 - Không bao giờ cung cấp tài liệu là chủ đề của bất kỳ chỉnh sửa nào dưới bất kỳ hình thức nào

9 - Không bao giờ thay đổi chi tiết liên lạc (địa chỉ, điện thoại, v.v.) mà không thông báo cho FIDULINKnăm

10 - Không bao giờ sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của FIDULINK.com để thiết lập hoặc thiết lập gian lận thuế, hành chính, tài chính, v.v.

Chúng tôi đang trực tuyến!