FiduLink® > Điều khoản và điều kiện bán hàng chung của Fidulink

ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU KIỆN CHUNG - BÁN - SỬ DỤNG - DỊCH VỤ

 

1 - Đối tượng và phạm vi

1.1. Các Điều kiện Bán và Sử dụng Chung này nhằm điều chỉnh các quan hệ thương mại giữa " FIDULINK®” hoặc “SUXYS®” các nhà điều hành cho FiduLink.com và các tên miền phụ của nó: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Trụ sở chính: Burlington Tower, Business Bay Dubai United Arab Emirates – SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, Trụ sở chính: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Ireland – SUXYS® LLC, Trụ sở chính: Đường cao tốc ven biển Lewes, Delaware, 19958, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, (“FIDULINK®”) (" FIDULINK.com ») (" THỊ TRƯỜNG-FIDULINK.com ») (" ỨNG DỤNG-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Tất cả các miền và miền phụ của .FIDULINK.com »)

và khách hàng của nó (" Khách hàng "). Trên cơ sở các Điều kiện Thương mại Chung này, FIDULINK.com sẽ cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ khác nhau như thành lập công ty (" Xã hội "), (" Công ty con "), (" Ngành ") và một số dịch vụ bổ sung có liên quan (" Dịch vụ bổ sung ») cũng như hỗ trợ liên quan đến việc mở tài khoản với các ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng hoặc các cơ sở hoặc tổ chức tài chính và ngân hàng được quản lý hoặc không được kiểm soát trong khu vực pháp lý tương ứng của họ (" Mở Tài khoản hoặc Giới thiệu Ngân hàng »).

1.2. Các Điều kiện Thương mại Chung này tạo thành một phần không thể tách rời của bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa KHÁCH HÀNG et FIDULINK® bằng chữ ký điện tử của một biểu mẫu FIDULINK®, cho dù đơn đặt hàng được ký trực tuyến thông qua xác thực đơn đặt hàng trên nền tảng FIDULINK.com hoặc trong các miền và Thị trường hoặc ứng dụng hoặc trên giấy (" Hợp đồng ") ở định dạng PDF. Bằng cách ký kết Hợp đồng với FIDULINK®, Khách hàng chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện chung này. Danh sách giá và danh sách dịch vụ có sẵn trên các trang web FIDULINK.com và dưới tên miền cũng như các ứng dụng khác và MarketPlace.

1.3. Tất cả các điều kiện chung khác đi ngược lại, mâu thuẫn hoặc bổ sung cho các Điều kiện thương mại chung này sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ Hợp đồng nào, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản giữa Khách hàng và FIDULINK.com.

1.4. Trong trường hợp có xung đột giữa các Điều kiện thương mại chung này và bất kỳ Hợp đồng nào, các quy định của Hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng so với các Điều kiện thương mại chung này. Trong trường hợp xảy ra xung đột, bạn có thể liên hệ với dịch vụ quản lý xung đột của chúng tôi tại: law [@] fidulink.com. Luật sư của chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn.

1.5. FIDULINK.com bảo lưu quyền sửa đổi Điều kiện thương mại chung bất kỳ lúc nào với hiệu lực ngay lập tức mà không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng. Khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi này bằng một thông báo được đăng trên FIDULINK.com thông qua blog FiduLink.com với một ấn phẩm chính thức. Các sửa đổi sẽ được coi là đã được Khách hàng chấp thuận, trừ khi FIDULINK.com nhận được văn bản phản đối về vấn đề này trong vòng bốn tuần kể từ ngày thông báo cho luật sư(@)fidulink.com kèm theo một lá thư gốc gửi tới văn phòng đăng ký của FIDULINK.com với sự thừa nhận của biên nhận cho SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, United Arab Emirates. Xin lưu ý rằng bất kỳ sự từ chối nào đối với các điều kiện bán và sử dụng chung hoặc sửa đổi hoặc cập nhật sẽ dẫn đến việc kết thúc dịch vụ cũng như đình chỉ hoàn toàn tất cả các dịch vụ của FiduLink.com và SUXYS® khi nhận được thư gốc của bạn.

 

2 - Nội dung và phạm vi dịch vụ

Thành lập và quản lý Công ty và Dịch vụ bổ sung

2.1. FIDULINK® có thể cung cấp cho Khách hàng dịch vụ thành lập Công ty, công ty con, chi nhánh, tại các khu vực pháp lý được chỉ định trong danh sách được công bố trên trang web của FIDULINK® ( www.fidulink.com ) hoặc các nền tảng của nó (internet, ứng dụng di động hoặc ứng dụng máy tính bảng, ứng dụng IOS, ứng dụng Android). FIDULINK® cũng có thể tổ chức, cho dù thông qua các công ty liên kết với FIDULINK® hoặc bên thứ ba, việc cung cấp các Dịch vụ bổ sung như chỉ định người được ủy thác, cổ đông được ủy thác, tài khoản người bán trên internet, logo công ty, con dấu công ty, con dấu công ty, giấy ủy quyền, chứng nhận công chứng và apostille trên tài liệu, đơn xin giấy phép, đơn xin phê duyệt, tìm kiếm mặt bằng, tìm kiếm nhân sự, tìm kiếm đối tác và bất kỳ dịch vụ nào khác mà FIDULINK® và KHÁCH HÀNG sẽ cho rằng việc tạo hoặc thành lập công ty của khách hàng là hữu ích. Thuật ngữ "công ty liên kết" có nghĩa là, đối với FIDULINK®, công ty con hoặc công ty cổ phần của FIDULINK® hoặc bất kỳ công ty con nào khác của công ty mẹ này, luật sư, kế toán, luật sư, công chứng viên và các đại lý khác của FIDULINK®.

2.2. Tất cả các Dịch vụ bổ sung sẽ được cung cấp trên cơ sở thỏa thuận cụ thể giữa Khách hàng và nhà cung cấp Dịch vụ bổ sung có liên quan, ngoại trừ con dấu, tem và biểu tượng, chứng nhận có công chứng và apostille. 

2.3. Bao gồm trong đăng ký gói công ty: 4 cổ đông, 2 giám đốc, cổ đông bổ sung hoặc giám đốc sẽ phải lập hóa đơn đăng ký tùy thuộc vào khu vực pháp lý.

 

Pouvoir (GIẤY ỦY QUYỀN)

Khách hàng trao quyền cho FiduLink.com và các tên miền phụ, SUXYS® và các đại diện của nó, Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com để chỉnh sửa, soạn thảo, xuất bản, thủ tục hành chính, đại diện vật lý hoặc điện tử với công chứng viên, kế toán, luật sư, ngân hàng, ngân hàng và tài chính các tổ chức và tất cả các cơ quan hành chính khác, giới thiệu, chuyển tài liệu và đăng ký khác với chính quyền, ngân hàng, tổ chức tài chính, phòng thương mại, phòng công ty để thành lập và hoặc thành lập công ty hoặc công ty con hoặc chi nhánh, giải thể công ty, công ty con hoặc chi nhánh, mọi thay đổi liên quan đến công ty, chi nhánh, công ty con. Quyền lực này sẽ bắt đầu vào ngày đặt hàng và sẽ kết thúc khi kết thúc các dịch vụ do fidulink.com cung cấp, tức là 365 ngày và sẽ được tự động gia hạn khi gia hạn dịch vụ và xác thực đơn đặt hàng kỹ thuật số và chấp nhận các điều kiện chung này .bán và sử dụng và đổi mới dịch vụ. Tuy nhiên SUXYS® và FiduLink.com có ​​quyền thiết lập giấy ủy quyền mới trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền về hiến pháp hoặc bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc thành lập hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ công ty thay mặt cho khách hàng và doanh nghiệp của họ. Quyền lực phải được chứng nhận bởi công chứng viên và apostille Hague.

 

Tài khoản ngân hàng I Giới thiệu tài chính hoặc ngân hàng I Ví điện tử I Exchange

2.3. FIDULINK® theo yêu cầu có thể hỗ trợ Khách hàng trong bối cảnh giới thiệu tài chính hoặc ngân hàng, mở tài khoản tại ngân hàng, cơ sở thanh toán, tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ phi ngân hàng, nhà cung cấp ví điện tử, (“ Ngân hàng hoặc Tổ chức "). Trong bối cảnh này, FIDULINK® có thể cung cấp cho Khách hàng một danh sách các cơ sở, nhưng chính Khách hàng là người chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cơ sở tùy thuộc vào sự chấp nhận của cơ sở và sự tuân thủ của khách hàng và công ty, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện thương mại của họ (Good Standing, Hoạt động, Hỗ trợ, cơ sở, v.v.). Khách hàng có thể chọn một trong hai cơ sở từ danh sách các cơ sở do FIDULINK cung cấp® hoặc cơ sở bên thứ ba (chỉ khi có yêu cầu và không có bất kỳ đảm bảo nào rằng cơ sở đó chấp nhận việc mở tài khoản công ty của khách hàng) trong giới hạn hai yêu cầu và sự từ chối của khách hàng và/hoặc ngân hàng và/hoặc cơ sở). Việc triển khai thành công các dịch vụ bổ sung như thẻ tín dụng, sổ séc ngân hàng hoặc truy cập ngân hàng qua Internet không được đảm bảo và được cung cấp nguyên trạng và không có đảm bảo. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp theo quy định của luật hiện hành và khách hàng đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan đến hoạt động của mình và nguồn gốc tiền của mình cũng như bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào khác do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoặc FIDULINK yêu cầu® và hoặc các đại lý khác của FiduLink hoặc các Đối tác khác của FiduLink, Luật sư của FiduLink, Kế toán viên của FiduLink hoặc các đại lý kiểm soát loại hình Tuân thủ AML khác.

2.4 SUXYS® và FiduLink.com không cung cấp bất kỳ dịch vụ Ví hoặc Ví điện tử nào, các dịch vụ Ví hoặc Ví điện tử có trên trang web của www.FiduLink.com và hoặc dưới các tên miền và tên miền thương hiệu khác là dịch vụ được cung cấp bởi các công ty bên thứ ba được ủy quyền để cung cấp các dịch vụ trao đổi, ví điện tử – wallet … (Nhà cung cấp ví điện tử và Nền tảng trao đổi dành cho các chuyên gia trong bối cảnh hoạt động thương mại) dưới tên Nhãn hiệu Ví điện tử FiduLink. Khách hàng chấp nhận rằng anh ta không thể trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào chống lại FiduLink.com và các tên miền phụ hoặc SUXYS của nó® liên quan đến liên kết đăng ký và đăng nhập có trên trang web FiduLink.com. Khách hàng xả FiduLink.com và SUXYS® bất kỳ thủ tục tố tụng nào trong trường hợp có tranh chấp với các cơ sở hoặc tổ chức tài chính hoặc ngân hàng khác mà tổ chức tài chính hoặc ngân hàng đó đã nhận được sự giới thiệu theo yêu cầu của mình với sự xác nhận của tổ chức tài chính hoặc ngân hàng được quy định hoặc không được quy định tại khu vực tài phán gốc của họ.

 

3 - Quyền từ chối dịch vụ

FIDULINK.com và hoặc SUXYS® có quyền từ chối tất cả hoặc một phần dịch vụ mà nó cung cấp cho Khách hàng mà không cần lý do hoặc giải thích và không thể chịu trách nhiệm về sự từ chối này. Không hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào có thể được cấp trong trường hợp FIDULINK.com hoặc tên miền phụ hoặc SUXYS từ chối dịch vụ® , hoặc Đặc vụ SUXYS® , Luật sư SUXYS®, Kế toán SUXYS® ,Đối tác SUXYS® và các tác nhân kiểm soát loại tuân thủ AML khác. Bạn là đối tượng bị từ chối cung cấp dịch vụ, bạn có thể liên hệ với bộ phận pháp lý của chúng tôi tại: luật sư(@)fidulink.com (Ngôn ngữ trong Email của bạn chỉ bằng tiếng Anh, tất cả các yêu cầu không được viết bằng tiếng Anh sẽ không phải là đối tượng của bất kỳ sự xử lý nào trên phần luật sư của chúng tôi phụ trách loại đình chỉ hoặc kết thúc dịch vụ này). Là một phần của quá trình kiểm tra Chống rửa tiền (AML), bạn có thể liên hệ với dịch vụ tuân thủ FiduLink.com và tên miền phụ và SUXYS® qua email tới địa chỉ tuân thủ(@)fidulink.com, các dịch vụ và sự kết hợp khác của các công ty có thể bị chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn bởi các dịch vụ của FiduLink.com và các tên miền phụ, SUXYS® , luật sư FiduLink.com , luật sư FiduLink.com , nhân viên kế toán FiduLink.com , trung tâm cư trú FiduLink.com và các Đối tác khác , đại lý và tên miền phụ của FiduLink.com. Trong ngữ cảnh của hành vi bằng lời nói hoặc bằng văn bản hoặc thể chất được coi là không đúng hoặc thậm chí đe dọa đến FiduLink.com hoặc SUXYS® hoặc đại lý của FiduLink.com, luật sư của FiduLink.com, nhân viên kế toán của FiduLink.com, trung tâm cư trú và nhân viên của họ sẽ dẫn đến việc từ chối dịch vụ và/hoặc truy cập ngay vào các dịch vụ và sản phẩm mà không có khả năng được bồi hoàn. Trong bối cảnh xuất bản hoặc phổ biến thông qua mạng internet, trang web, blog, trang internet, diễn đàn, radio, web tv, kênh, dịch vụ nhắn tin…® đối với FiduLink.com hoặc tên miền phụ hoặc SUXYS® hoặc Đại lý FiduLink® , Luật sư FiduLink® , Kế toán FiduLink® , Trung tâm ghi nợ trực tiếp FiduLink® và tất cả các đối tác và nền tảng SUXYS khác® và/hoặc FiduLink.com sẽ dẫn đến việc truy tố tại quốc gia cư trú của (các) khách hàng và những người quản lý khác, hiển thị, lưu trữ, tác giả, biên tập viên của (các) ấn phẩm hoặc tuyên bố do đó khách hàng chấp nhận mà không cần đặt trước và không cần giới hạn với một người bảo đảm cá nhân và toàn bộ để chịu các chi phí công lý và bảo vệ cũng như tất cả các chi phí liên quan đến vụ việc và chịu không có bất kỳ giới hạn nào và theo một cách cá nhân và theo nhiều cách những thiệt hại mà FiduLink.com có ​​thể yêu cầu và SUXYS®  một hoặc nhiều liên quan đến họ và những người hướng tới FiduLink.com hoặc SUXYS® hoặc Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm quản lý FiduLink.com không giới hạn số lượng và thời gian và theo yêu cầu đơn giản của FiduLink.com hoặc SUXYS® hoặc Người quản lý hoặc Đại lý của FiduLink.com, Luật sư của FiduLink.com, Luật sư của FiduLink.com, Kế toán viên của FiduLink.com hoặc Trung tâm Địa chỉ của FiduLink.com và các Đối tác hoặc Nhà cung cấp khác của FiduLink.com và SUXYS®.

 

4 - Cung cấp lời khuyên

Mặc dù FIDULINK® cố gắng cung cấp thông tin trung thực và chính xác về tất cả các dịch vụ, khu vực tài phán, hình thức pháp lý của công ty, thuế và các thông tin khác liên quan đến việc thành lập công ty trong khu vực tài phán mà bạn chọn, FiduLink.com và các tên miền phụ và SUXYS® không đưa ra lời khuyên nào ngoài thông tin có sẵn miễn phí và được xuất bản thường xuyên bởi chính Khu vực tài phán, cũng như thông tin liên quan (Thuế cá nhân, Thuế cá nhân hợp pháp, Thỏa thuận nước ngoài, Thỏa thuận trong nước-nước ngoài, Miễn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp) A như vậy khách hàng chấp nhận và xác nhận rằng anh ta chưa nhận được bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc thuế nào từ FIDULINK.com và hoặc tên miền phụ hoặc SUXYS® hoặc Đại lý FiduLink® (Luật sư FiduLink.com, Nhân viên pháp lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com và các đối tác khác của FiduLink.com hoặc Nhà cung cấp FiduLink.com) hoặc bất kỳ tổ chức hoặc thể nhân hoặc pháp nhân nào khác có liên quan đến FiduLink.com và phụ - tên miền hoặc SUXYS® . Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng mình nhận được tất cả các tư vấn pháp lý và thuế cần thiết liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty trong khu vực tài phán mà mình lựa chọn và đảm bảo rằng các hoạt động sẽ không vi phạm luật của bất kỳ khu vực tài phán có thẩm quyền nào. Khách hàng chấp nhận và cam kết đảm bảo hành vi pháp lý, tài chính và hành chính phù hợp của công ty mình sau khi thành lập công ty. (Các) khách hàng hoàn toàn xả SUXYS® hoặc FiduLink.com hoặc các tên miền phụ của nó, Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán viên FiduLink.com và các Đối tác khác của FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến việc lựa chọn thẩm quyền, lựa chọn hình thức pháp lý, sự lựa chọn về tên công ty, lựa chọn hoạt động của công ty, quản lý công ty, hành vi quản lý và tài chính tốt của công ty và các nhà quản lý cũng như các cổ đông khác và hoặc các nhà cung cấp và hoặc cộng tác viên khác và tất cả các nguyên nhân hoặc hành vi khác hành vi sai trái hoặc không quản lý đúng cách hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

5 - Mục tiêu pháp lý

Khách hàng đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ quyền nào được cấp trong Hợp đồng cho các mục đích bất hợp pháp, tục tĩu, vô đạo đức hoặc phỉ báng và sẽ không làm mất uy tín của FIDULINK® , SUXYS® , Luật sư của FiduLink.com, Nhân viên kế toán của FiduLink.com, Đại lý của FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và các Nhà cung cấp khác của FiduLink.com dưới bất kỳ hình thức nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách hàng không được sử dụng hoặc liên kết tên của FIDULINK.com và Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán viên FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và các Nhà cung cấp khác của FiduLink.com, trong bất kỳ trường hợp nào. toàn bộ hoặc một phần, vì mục đích thương mại. Nếu có, FIDULINK® và hoặc SUXYS®, Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Nhân viên kế toán FiduLink.com, Trung tâm kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com, Nhà cung cấp FiduLink.com bảo lưu quyền hợp tác với bất kỳ cơ quan điều tra chính thức nào trong trường hợp có cáo buộc vi phạm đối với Khách hàng (Khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng FiduLink.com, SUXYS® , Đại lý của FiduLink.com, Luật sư của FiduLink.com, Kế toán viên của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và các Nhà cung cấp khác FiduLink.com chấm dứt mọi thỏa thuận bảo mật để đề nghị hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng sẽ yêu cầu điều đó từ SUXYS® hoặc FiduLink.com.)

 

6 - Rửa tiền và thẩm định

Khách hàng và các đối tác, cổ đông và những người khác phụ trách và tham gia vào việc thành lập công ty hoặc các công ty, công ty con, chi nhánh sẽ cung cấp cho FIDULINK.com, Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm Hoạt động kinh doanh của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và các Nhà cung cấp khác của FiduLink.com bất kỳ thông tin nào mà các Nhà cung cấp sau này cho là cần thiết để đảm bảo rằng Công ty tuân thủ luật pháp hiện hành trong cuộc chiến chống rửa tiền và thẩm định. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho FIDULINK® đúng, chính xác, có thể kiểm chứng và trung thực. Khách hàng cũng tuyên bố với FIDULINK.com, Đại lý của FiduLink.com, Luật sư của FiduLink.com, Kế toán viên của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và các Nhà cung cấp khác của FiduLink.com rằng hàng hóa hoặc tiền được đưa vào Công ty không cấu thành, trực tiếp hoặc gián tiếp, số tiền thu được từ tội phạm hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác. Để cho phép FIDULINK.com, Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, Khách hàng sẽ FIDULINK.com , Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com được thông báo đầy đủ và kịp thời về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến người thụ hưởng kinh tế, cổ đông và giám đốc công ty. Những người thụ hưởng kinh tế do Khách hàng chỉ định sẽ ký vào một "biểu mẫu" hoặc "biểu mẫu điện tử" theo yêu cầu của Hợp đồng. Khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho FIDULINK.com, Luật sư của FiduLink.com, Đại lý của FiduLink.com, Kế toán viên của FiduLink.com, Trung tâm kinh doanh của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và Nhà cung cấp của FiduLink.com. các thay đổi sẽ phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của FIDULINK.com, Luật sư của FiduLink.com, Đại lý của FiduLink.com, Kế toán của FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh của FiduLink.com, Đối tác của FiduLink.com và Nhà cung cấp của FiduLink.com. Khách hàng, cổ đông và những người thụ hưởng khác của công ty phải thực hiện, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty, xác minh danh tính bằng giải pháp FiduLink.com. Xác minh danh tính là bắt buộc đối với tất cả người dùng. Khách hàng sẽ cần thực hiện xác minh AML và KYC. Khách hàng xả FiduLink.com và/hoặc SUXYS®, Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com chịu mọi trách nhiệm và cam kết không thành lập công ty với mục đích thành lập gian lận dưới bất kỳ hình thức nào . Trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp quốc gia hoặc quốc tế FiduLink.com và SUXYS® , Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán viên FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác và Nhà cung cấp FiduLink.com FiduLink.com áp đặt quy trình kiểm soát và xác minh Phòng chống Rửa tiền bắt buộc đối với khách hàng của mình: https:// Thị trường-FiduLink.com. Là một phần của việc xác minh hoặc phát hiện gian lận, khách hàng chấp nhận mà không cần đặt trước và không giới hạn với một người bảo đảm cá nhân và toàn bộ để chịu chi phí công lý và bảo vệ cũng như tất cả các chi phí liên quan đến vụ việc. , xác minh, chi phí bào chữa và các chi phí khác... và chịu những thiệt hại mà FiduLink.com có ​​thể yêu cầu bồi thường liên quan đến nó và những thiệt hại đối với FiduLink.com hoặc SUXYS® , Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com không giới hạn số lượng và thời gian và theo yêu cầu đơn giản từ FiduLink.com hoặc SUXYS® , Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Nhân viên kế toán FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com.

 

7 - Nghĩa vụ của khách hàng

Việc cung cấp các tài liệu hỗ trợ liên quan đến quá trình thẩm định có thể cụ thể, và không đầy đủ, bao gồm: bản gốc chứng thực giấy tờ tùy thân, bằng chứng cư trú cách đây chưa đầy 3 tháng, thư giới thiệu ngân hàng, bản sao chứng thực gốc của tài liệu công ty, cũng như bản gốc của các bản dịch được chứng thực nếu có, chứng nhận công chứng, apostille và chứng thực kỹ thuật số khác. Mọi chứng nhận phải được xuất trình theo các yêu cầu của khu vực pháp lý hiện hành và theo hướng dẫn có thể có của FIDULINK.com, Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán viên FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com. Khách hàng có nghĩa vụ gửi các tài liệu cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định trước khi bắt đầu dịch vụ FIDULINK.com và , Luật sư FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, FiduLink. com Đối tác và FiduLink.com Nhà cung cấp , Tuân thủ và các dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác yêu cầu rõ ràng từ FiduLink.com hoặc SUXYS® hoặc khách hàng trực tiếp.  

Lưu ý: Chỉ chấp nhận các chứng nhận của Công chứng viên của Quốc gia cư trú, Tòa thị chính của thành phố cư trú, Đại sứ quán, Đồn cảnh sát của thành phố cư trú, Người ủng hộ công chúng (trong một số điều kiện nhất định của quốc gia cư trú). Bất kỳ nỗ lực hoặc hành vi gian lận tài liệu nào hoặc gửi tài liệu không tuân thủ sẽ dẫn đến việc các dịch vụ của FiduLink.com bị đình chỉ ngay lập tức.

 

8 - Phí và điều khoản thanh toán

Nói chung

8.A.1.1 Khách hàng cam kết thanh toán các khoản phí do FIDULINK.com, FiduLink.com Luật sư, Đại lý FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Trung tâm Kinh doanh FiduLink.com, Đối tác FiduLink.com và Nhà cung cấp FiduLink.com yêu cầu khi đặt hàng gói công ty của nó hoặc các dịch vụ khác. Biểu phí FIDULINK.com xuất hiện trong danh sách phí được công bố trên trang web FIDULINK.com (www.fidulink.com và tên miền phụ và hoặc FiduLink Marketplace ® hoặc ứng dụng SUXYS®) và các nền tảng của nó. Ngoài các chi phí được đề cập trên trang web và các ứng dụng khác, Khách hàng thừa nhận phải hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí phát sinh khi triệu tập hoặc tham dự các cuộc họp của giám đốc, cổ đông hoặc thư ký, chi phí triệu tập hoặc tham dự tại bất kỳ cuộc họp chung bất thường nào của Công ty, các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị bất kỳ chuyển hướng thông báo hoặc tuyên bố nào và bất kỳ chi phí tương tự nào khác. FIDULINK.com không bắt đầu giai đoạn thực hiện cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ các khoản phí.
Tất cả các khoản phí và lệ phí phải trả bằng loại tiền do FIDULINK.com chỉ định, các loại tiền hiện có là , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (Tỷ giá hối đoái dựa trên tiền tệ EUR). Khách hàng không được phép khấu trừ phí và chi phí từ các khiếu nại liên quan đến bất kỳ dịch vụ, bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự như vậy, bất kỳ quyền bù trừ nào của Khách hàng đều bị loại trừ. FiduLink.com cập nhật tỷ giá hối đoái thường xuyên trên các trang web của mình và trên các thị trường và ứng dụng di động khác nhau.

8.A.1.2 Thanh toán bằng Bitcoin.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng bitcoin với Euro là tiền tệ của Exchange. Khách hàng chấp nhận rằng khoản thanh toán có thể bị điều chỉnh trong trường hợp tài sản tiền điện tử giảm đột ngột. FIDULINK® có quyền từ chối thanh toán bằng Bitcoin.

8.A.1.3 Thanh toán bằng Ethereum.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng Ethereum với Euro là tiền tệ của Exchange. Khách hàng chấp nhận rằng khoản thanh toán có thể bị điều chỉnh trong trường hợp tài sản tiền điện tử giảm đột ngột. FIDULINK® có quyền từ chối thanh toán bằng Ethereum.

8.A.1.4 Thanh toán bằng Western Union.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng Western Union với Euro làm tiền tệ chuyển khoản. Khách hàng đồng ý chịu các chi phí của Western Union. FIDULINK ® có quyền không từ chối thanh toán bằng Western Union. Chỉ khả dụng cho các khoản thanh toán qua Western Union (Chế độ chuyển khoản tài khoản ngân hàng). (Chỉ dành cho khách hàng trong trường hợp khẩn cấp)

8.A.1.5 Thanh toán bằng MoneyGram.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng MoneyGram với Euro làm tiền tệ chuyển khoản. Khách hàng đồng ý chịu các khoản phí của MoneyGram. FIDULINK® có quyền không từ chối thanh toán bằng MoneyGram. Chỉ khả dụng cho thanh toán MoneyGram (Chế độ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng). 

8.A.1.6 Thanh toán bằng USDT.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng USDT với USD là tiền tệ trao đổi. Khách hàng đồng ý chịu chi phí trao đổi và chuyển tiền vào Ví điện tử của FiduLink.com. FIDULINK® có quyền không từ chối thanh toán bằng USDT.

8.A.1.7 Thanh toán bằng EURS.

FIDULINK® chấp nhận thanh toán bằng EUR với USD là tiền tệ trao đổi. Khách hàng đồng ý chịu chi phí trao đổi và chuyển tiền vào Ví điện tử của FiduLink.com. FIDULINK® có quyền không từ chối thanh toán bằng EURS.

8.A.1.8 Thanh toán bằng Token SUXYS.

FIDULINK ® chấp nhận thanh toán bằng Mã thông báo SUXYS với USD làm đơn vị tiền tệ trao đổi. Khách hàng đồng ý chịu chi phí trao đổi và chuyển tiền vào Ví điện tử của FiduLink.com. FIDULINK® có quyền không từ chối thanh toán bằng SUXYS Token.

 

FiduLink.com không cung cấp thanh toán bằng tiền mặt. Khách hàng chấp nhận việc sử dụng các phương thức thanh toán trên như một phần của thanh toán trực tuyến hoặc tại chi nhánh của FiduLink.com.

 

Thành lập và quản lý một công ty, công ty con, chi nhánh

8.2. Ngoài phí thường niên, Khách hàng phải trả cho FIDULINK® một khoản tiền duy nhất để cho phép thành lập Công ty, chi nhánh, công ty con (“chi phí thành lập”). Chi phí thành lập khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và bao gồm việc cung cấp văn phòng đăng ký của Công ty (địa chỉ), cung cấp đại lý thường trú cũng như tất cả các tài liệu để Công ty có thể hoạt động đầy đủ kể từ ngày đăng ký đầu tiên, cụ thể là: giấy chứng nhận thành lập công ty do cơ quan đăng ký địa phương cấp; các trạng thái ; nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc và phân phối cổ phần và (các) cổ phiếu.

Phí hàng năm là khoản phí cố định phải trả hàng năm khi đăng ký hoặc gia hạn Công ty. Chúng bao gồm việc duy trì Công ty liên quan đến luật pháp địa phương của khu vực pháp lý cũng như việc gia hạn văn phòng đã đăng ký, đại lý đã đăng ký và phí chính phủ của khu vực pháp lý liên quan. Các khoản phí này không được hoàn lại.

Khách hàng có trách nhiệm với FIDULINK.com đối với tất cả các loại thuế khác như thuế chính phủ, nghĩa vụ, thuế và các khoản thanh toán khác cho bên thứ ba cũng như phí và bồi thường chuyển nhượng của giám đốc hoặc cổ đông được ủy thác, bao gồm tiền giải ngân và tất cả các chi phí xuất túi hợp lý .

Khách hàng thừa nhận quyền của FIDULINK® xem xét các khoản phí hàng năm. Mọi thay đổi về cấu trúc phí sẽ được thông báo cho Khách hàng ít nhất một tháng trước khi bắt đầu dịch vụ trong khoảng thời gian liên quan đến phí. Khách hàng có thể thanh toán phí do FIDULINK® sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard hợp lệ dưới tên của họ hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Khách hàng chuyển đến FIDULINK® dữ liệu của thẻ tín dụng (hoặc công cụ tương tự) làm phương tiện thanh toán chấp nhận FIDULINK đó® tính phí vào thẻ tín dụng của họ toàn bộ phí và/hoặc chi phí, thuế, nghĩa vụ do FIDULINK® liên quan đến dịch vụ và bất kỳ khoản giải ngân hoặc chi phí tự trả hợp lý nào khác. Khách hàng cũng chấp nhận rằng FIDULINK® có thể lưu và sử dụng dữ liệu thẻ theo các Điều kiện Chung này và Chính sách Bảo mật.

8.2.1.A - Cung cấp địa chỉ pháp lý 

FiduLink.com có ​​thể cung cấp địa chỉ hợp pháp cho công ty tạo cho mỗi khách hàng nếu địa chỉ này được bao gồm trong gói trong thời gian 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tùy thuộc vào khu vực pháp lý và các gói. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như điều kiện sử dụng của FiduLink.com, trung tâm kinh doanh FiduLink.com, kế toán FiduLink.com, đại lý FiduLink.com, đối tác của FiduLink.com và các nhà cung cấp khác của FiduLink.com. FiduLink.com, Đại lý FiduLink.com, Luật sư FiduLink.com, Kế toán FiduLink.com, Đối tác và Nhà cung cấp của FiduLink.com FiduLink.com có ​​quyền chấm dứt các dịch vụ ghi nợ trực tiếp trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện sử dụng chung và các dịch vụ của FiduLink.com mà không cần đặt trước và không cần thông báo. Khách hàng chấp nhận và khẳng định đã đọc và hiểu các điều kiện bán hàng và dịch vụ chung của FiduLink.com. Khách hàng chấp nhận việc không được sử dụng các địa chỉ FiduLink.com khi chưa thông báo cho FiduLink.com và đã được FiduLink.com đồng ý bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, khách hàng không được tiếp khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các cuộc họp khác tại nơi ở mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FiduLink.com, các gói hàng lớn và tất cả những người khác. FiduLink.com cam kết sẽ thay mặt công ty của khách hàng thông báo về việc nhận được thư theo địa chỉ do FiduLink.com cung cấp (trừ trường hợp không nạp tiền qua thư tín dụng). Khách hàng chấp nhận rằng FiduLink.com tạm ngừng các dịch vụ nhận thư kể từ ngày đầu tiên nếu không thanh toán các dịch vụ địa chỉ do FiduLink.com cung cấp. Trong trường hợp có sự kiểm tra của ban quản trị, khách hàng đồng ý cung cấp một địa điểm khác với địa điểm do FiduLink.com cung cấp cho ban quản trị và những người đó với chi phí của mình hoặc thuê văn phòng hoặc phòng họp riêng trong giới hạn khả năng cung cấp của FiduLink.com . FiduLink.com có ​​quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho thuê phòng họp, cho thuê văn phòng cho khách hàng.

 

ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ THANH TOÁN BẰNG SỐ NỢ HOẶC THẺ TÍN DỤNG

8.3. Nếu thanh toán phí hàng năm đến hạn và quá hạn mặc dù FIDULINK lập hóa đơn thường xuyên® và những nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách hàng về vi phạm đó, Khách hàng đồng ý rằng FIDULINK có thể ghi nợ vào thẻ của Khách hàng (ghi nợ hoặc tín dụng) đối với bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào thuộc loại này, bao gồm mọi hình phạt hoặc tiền phạt được áp dụng để khôi phục công ty về trạng thái đăng ký tốt .

Trong trường hợp này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng FIDULINK® sẽ có 60 ngày kể từ ngày ghi nợ để thanh toán bất kỳ khoản phí đăng ký hàng năm nào liên quan đến công ty của Khách hàng và bất kỳ số tiền nào được ghi nợ dưới dạng tiền phạt đăng ký cũng sẽ bao gồm bất kỳ khoản tiền phạt bổ sung nào liên quan đến thời gian chờ đợi 60 ngày.

Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ ngân hàng ẩn danh hoặc không nêu tên chủ thẻ ngân hàng, khách hàng đồng ý cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng có ghi số thẻ ngân hàng cũng như tên và địa chỉ của chủ thẻ. của thẻ ngân hàng. Trong trường hợp khách hàng không phải là chủ thẻ, khách hàng phải cung cấp hộ chiếu và giấy tờ chứng minh địa chỉ - 3 tháng cũng như văn bản xác nhận đồng ý thanh toán của khách hàng và đơn đặt hàng của mình. 

8.4. NGOÀI RA RẰNG BÊN THỨ BA THỰC HIỆN THANH TOÁN THẺ THEO DÕI CỦA KHÁCH HÀNG, KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO RẰNG CHỦ THẺ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THANH TOÁN, CŨNG NHƯ VIỆC SỬ DỤNG THẺ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THẺ THEO CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẾN TỪ HOLDER ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ TUÂN THỦ QUYẾT ĐỊNH CỦA HOLDER MÔ HÌNH CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC BẰNG EMAIL TẠI INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Giới thiệu ngân hàng

8.5. Khách hàng chịu trách nhiệm với FIDULINK® một khoản tiền cho việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến giới thiệu ngân hàng và mở tài khoản ngân hàng. Các khoản phí đăng ký này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phí xử lý được thể hiện bằng GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC theo lựa chọn của khách hàng trên nền tảng FIDULINK®. Khách hàng phải thanh toán phí hành chính trước FIDULINK® không bắt đầu thực hiện dịch vụ và kết nối với (các) cơ sở. Khách hàng có thể thanh toán phí quản lý cho FIDULINK® sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard hợp lệ dưới tên của họ hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Khách hàng chuyển đến FIDULINK® dữ liệu của thẻ tín dụng làm phương tiện thanh toán chấp nhận FIDULINK đó® tính phí thẻ tín dụng của họ cho toàn bộ số tiền phí quản lý cho tài khoản họ đã chọn ngoài chi phí dịch vụ chuyển phát nhanh nếu được yêu cầu.

 

Marketplace-FiduLink.com hoặc App-FiduLink.com Tài khoản khách hàng hoặc MY-OFFICE Space

Khách hàng chấp nhận FIDULINK đó® tạo một tài khoản chuyên dụng khi đặt hàng trực tuyến. Khách hàng chấp nhận và yên tâm với FIDULINK® rằng anh ta đảm bảo bảo mật đầy đủ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm FIDULINK® và SUXYS® trong trường hợp anh ấy sơ suất và không tuân thủ các yếu tố bảo mật thiết yếu của mật khẩu hoặc đăng nhập truy cập của anh ấy. Trường hợp vi phạm tài khoản hoặc sử dụng gian lận, khách hàng chấp nhận FIDULINK đó® chặn quyền truy cập vào tài khoản này ngay lập tức và không có bất kỳ lý do gì để cung cấp cho khách hàng. Khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình và các truy cập của mình rằng anh ta là người duy nhất có mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình.

Khách hàng chấp nhận lưu trữ dữ liệu cá nhân của mình như hóa đơn và các khu vực khách hàng khác bởi FiduLink.com và SUXYS®. Khách hàng chấp nhận hoàn toàn các điều kiện dịch vụ và bảo mật được công bố trên trang web FiduLink.com (Cũng đọc https://fidulink.com/policy-privacy/). Khách hàng chấp nhận rằng FiduLink.com và SUXYS® có thể chấm dứt việc lưu trữ dữ liệu của họ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho họ và không có bất kỳ lời biện minh hay thông báo nào. Khách hàng chấp nhận việc tự động tạo hoặc chuyển đổi tài khoản khách hàng của mình thành tài khoản khách hàng cuối cùng sau khi đặt hàng và được FiduLink.com xác nhận. 

Khách hàng chấp nhận khi xác thực đơn đặt hàng của mình trên trang FiduLink.com hoặc trong các miền hoặc Thị trường hoặc Ứng dụng chữ ký điện tử (bằng cách xác nhận và chấp nhận các điều kiện chung của việc mua bán và sử dụng khi đặt hàng) của hợp đồng này một cách dứt khoát và hoàn toàn với giá trị của hợp đồng ban đầu. Bằng cách xác thực đơn đặt hàng chấp nhận việc sử dụng chữ ký điện tử của hợp đồng bằng cách xác nhận hộp chấp nhận các điều kiện bán và sử dụng một cách dứt điểm và không giới hạn và khẳng định đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện chung về mua bán và sử dụng của FiduLink.com và các miền phụ cũng như Thị trường và Ứng dụng của nó.

FiduLink.com và SUXYS® cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu một không gian "MY-OFFICE Lite" cho bất kỳ thành lập mới nào của công ty, công ty con, chi nhánh. Không gian này bao gồm thông tin về việc thành lập công ty, công ty con hoặc chi nhánh nhưng cũng có một bảng công cụ miễn phí. Không gian này có thể bị FiduLink.com đình chỉ hoặc hủy kích hoạt bất cứ lúc nào trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện sử dụng hoặc không tuân thủ điều lệ FiduLink.com. Khách hàng thừa nhận đã nhận được quyền truy cập miễn phí trong khoảng thời gian một năm nhất định vào không gian riêng tư và miễn phí này theo yêu cầu của mình từ FiduLink.com và SUXYS®. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy tắc và điều kiện sử dụng cũng như điều lệ FiduLink.com trước khi có bất kỳ kết nối nào với Không gian “MY OFFICE Lite” của mình. Khách hàng thừa nhận là chủ sở hữu và người dùng duy nhất của không gian này và miễn trừ FiduLink.com và SUXYS khỏi mọi trách nhiệm.® trong trường hợp khách hàng xâm nhập hoặc kết nối độc hại hoặc rò rỉ dữ liệu khác và mất mật khẩu, khách hàng chấp nhận tự chịu trách nhiệm về bảo mật của không gian riêng tư và miễn phí này do FiduLink.com cung cấp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

FiduLink.com và SUXYS® cố gắng bảo mật các nền tảng khác nhau của mình càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng các phương tiện bảo mật theo ý của mình, chẳng hạn như FiduLink.com và SUXYS® từ chối mọi trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra trong trường hợp dữ liệu khách hàng bị mất một phần hoặc toàn bộ hoặc bị tin tặc hoặc các nhóm tội phạm khác phân phối dữ liệu một cách ác ý. Tuy nhiên, FiduLink.com lưu ý bạn rằng chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào về khách hàng hoặc bất kỳ tài liệu trực tuyến nào và chúng tôi có dịch vụ bảo vệ và giám sát 24/24 và 7/7 trên tất cả các nền tảng của chúng tôi. 

Bổ nhiệm Giám đốc

8.6. Khách hàng trao quyền cho FIDULINK® và xác nhận rằng tất cả những người được bổ nhiệm làm giám đốc của một công ty theo mẫu đơn đặt hàng gửi cho FIDULINK® và những người chưa ký vào tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ giám đốc của họ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc phải đủ 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng quản trị viên là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của anh ta.

Bổ nhiệm Giám đốc

8.6.1 Khách hàng trao quyền cho FIDULINK® và xác nhận đủ người được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty theo mẫu đơn đặt hàng gửi cho FIDULINK® và những người chưa ký tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ giám đốc của họ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc phải đủ 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng giám đốc là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Bổ nhiệm một thư ký

8.6.1 Khách hàng trao quyền cho FIDULINK® và xác nhận rằng tất cả những người được bổ nhiệm làm Thư ký của công ty theo mẫu đơn đặt hàng được gửi cho FIDULINK® (Nghĩa vụ và đăng ký bắt buộc trong trường hợp giám đốc được chỉ định phục vụ) và những người chưa ký tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ Thư ký của họ tại thời điểm đăng ký của công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc đã đạt 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng thư ký là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của anh ta.

Các dịch vụ cộng tác viên khác

8.7. Khách hàng chịu trách nhiệm với FIDULINK® một khoản tiền gộp không hoàn lại cho việc cung cấp các dịch vụ của mình liên quan đến việc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc hỗ trợ đăng ký nhận các dịch vụ đó từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Số tiền này được thu thập riêng để trang trải chi phí của FIDULINK®. Khách hàng thừa nhận rằng FIDULINK® sẽ không phải là một bên trong bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào được thiết lập giữa Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Khách hàng thừa nhận rằng FIDULINK® có khả năng nhận được phí bảo hiểm dành cho người giới thiệu doanh nghiệp từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong trường hợp Khách hàng chấp nhận và Khách hàng từ bỏ rõ ràng quyền yêu cầu thu hồi khoản phí bảo hiểm đó.

9 - Giao tiếp và hướng dẫn

Khách hàng và FIDULINK® có thể gửi cho nhau các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác qua đường bưu điện, email, thông qua cổng Internet chuyên dụng của FIDULINK® hoặc bằng fax, SUBJECT, FIDULINK đó® có thể gửi báo cáo chi phí hoặc lệ phí dưới dạng tệp đính kèm qua e-mail. Khách hàng và FIDULINK® phải lưu giữ tất cả các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác làm bằng chứng. Tất cả thông tin liên lạc dành cho FIDULINK® sẽ được gửi đến trụ sở chính hoặc đến bất kỳ địa chỉ nào khác mà FIDULINK® sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản bất cứ lúc nào và, tất cả các thông tin liên lạc dành cho Khách hàng, sẽ được gửi đến địa chỉ của anh ta hoặc đến bất kỳ địa chỉ nào khác mà Khách hàng sẽ thông báo cho FIDULINK® bằng văn bản bất cứ lúc nào, đặc biệt là hướng dẫn của poste restante phải được chấp thuận bằng văn bản. Kể từ FIDULINK® phải liên lạc được với Khách hàng bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết, Khách hàng cam kết sẽ thông báo ngay cho FIDULINK® nếu anh ta thay đổi địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại/fax. Trong trường hợp Khách hàng có ý định chấm dứt tất cả các dịch vụ của FIDULINK® đối với một công ty cụ thể hoặc một số công ty, bất kỳ thông báo chấm dứt nào được thực hiện bằng email phải được gửi đến info@fidulink.com .

10 - Xử lý và bảo vệ dữ liệu

10.1. FIDULINK® sẽ xử lý dữ liệu cá nhân, theo định nghĩa của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (RGPD / GDPR), bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, còn được gọi là “chủ thể dữ liệu”. Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng kết nối hoặc bởi một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về sinh lý học, sinh lý học. , bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân này.

Xử lý dữ liệu có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân, cho dù là tự động hay thủ công, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, truy xuất, tham vấn, điều chỉnh hoặc sửa đổi, sử dụng, giao tiếp bằng cách truyền, phổ biến, xóa hoặc phá hủy dữ liệu đó, cũng như cung cấp, sắp xếp hoặc kết hợp dữ liệu, hạn chế của chúng hoặc xóa.

Người nhận dữ liệu cá nhân bao gồm các công ty thuộc nhóm FIDULINK® đóng vai trò là nhà thầu phụ hoặc phụ trợ, đại lý cư trú tại các khu vực pháp lý liên quan đến dịch vụ, các nhà cung cấp CNTT và viễn thông của chúng tôi, các nhà cung cấp bên thứ ba khác bao gồm các ngân hàng mà Khách hàng đã rõ ràng muốn được giới thiệu, cơ quan đăng ký công ty đại chúng hoặc cơ quan pháp luật. Mỗi tiết lộ này sẽ được thực hiện theo GDPR và các mối quan hệ của chúng tôi với các bên thứ ba sẽ theo hợp đồng, theo đó cả hai bên phải tuân theo các nghĩa vụ GDPR, chẳng hạn như nghĩa vụ bảo mật đối với bất kỳ ai xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.

Để tuân thủ các nghĩa vụ hiểu rõ khách hàng (“KYC”) và để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp chính xác, dữ liệu được xử lý bao gồm các chi tiết về Khách hàng, chẳng hạn như họ và tên, quốc tịch, ngày sinh, nơi cư trú và nơi cư trú. địa chỉ, số hộ chiếu, ngày hiệu lực của hộ chiếu và dữ liệu liên hệ của những người có thể nhận dạng, cũng như các tài liệu hỗ trợ xác nhận dữ liệu cá nhân này và hướng dẫn của Khách hàng liên quan đến dịch vụ. Quá trình KYC được thực hiện với ứng dụng KYC – AML có sẵn trên FiduLink.com.

Khách hàng có nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu cá nhân của mình với FIDULINK® được cập nhật trong suốt mối quan hệ hợp đồng và gửi bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào liên quan đến nghĩa vụ cập nhật chúng theo các biểu mẫu do FIDULINK quy định®.

10.2. FIDULINK® hoặc đại lý thường trú có khả năng xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là nhà thầu phụ thay mặt cho FIDULINK®, nếu có thể vẫn là người kiểm soát dữ liệu. Có thể lấy thêm thông tin về các bên mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

10.3. Khách hàng thừa nhận rằng anh ta có thể có thêm thông tin bằng cách liên hệ với FIDULINK® hoặc bằng cách gửi email tới info@fidulink.com . Tất cả giao tiếp sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. FIDULINK có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào khác® theo quyết định riêng của mình, chỉ với tư cách là một phép lịch sự đối với Khách hàng.

10.4. Khách hàng được thông báo rằng anh ta có quyền rút lại sự đồng ý. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút lại, cũng như tính hợp pháp của việc tiếp tục xử lý nếu tồn tại một lý do khác biện minh cho việc xử lý, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Khách hàng bảo đảm với FIDULINK® rằng anh ta đã nhận được sự đồng ý hoàn toàn và đầy đủ của bất kỳ chủ thể dữ liệu bên thứ ba nào có dữ liệu cá nhân được truyền đến FIDULINK® bởi Khách hàng và rằng sự đồng ý này bao gồm việc xử lý bởi hoặc thông qua FIDULINK® dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu bên thứ ba này vì lý do cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật.

10.5. FIDULINK®, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó, được yêu cầu xử lý dữ liệu một cách bí mật. Bất chấp tất cả các biện pháp phòng ngừa bảo mật, dữ liệu, bao gồm thông tin liên lạc qua email và dữ liệu tài chính cá nhân, có thể bị các bên thứ ba trái phép xem trong quá trình truyền giữa Khách hàng và FIDULINK®. Với mục đích giao tiếp với FIDULINK®, Khách hàng có thể cần sử dụng phần mềm do bên thứ ba sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm trình duyệt hỗ trợ giao thức bảo mật dữ liệu tương thích với giao thức được FIDULINK sử dụng®.

10.6. Thông tin được cung cấp trong ngữ cảnh của điều khoản này cấu thành một phần trình bày về bảo vệ dữ liệu. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi có sẵn tại liên kết được cung cấp cho mục đích này.

11 - Không đủ năng lực pháp lý

Khách hàng sẽ chịu rủi ro về bất kỳ thành kiến ​​nào do tình trạng mất khả năng pháp lý liên quan đến người của anh ta hoặc luật sư của anh ta hoặc các bên thứ ba khác, trừ khi tình trạng mất khả năng này đã được thông báo cho FIDULINK.com hoặc SUXYS® bằng văn bản hoặc qua email (tùy thuộc vào việc nhận được xác nhận lại qua email từ FiduLink.com hoặc SUXYS® ).

12 - Trách nhiệm pháp lý

12.1. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào, bất kỳ thiệt hại nào do lỗi hoặc thiếu sót từ phía FIDULINK®, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó phải do Khách hàng gánh chịu, trừ khi FIDULINK®, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó đã phạm phải sơ suất nghiêm trọng hoặc gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà không thể được loại trừ theo luật hiện hành. FIDULINK® sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phải chịu do hỏng hóc máy móc, đình công, tấn công internet, tấn công khủng bố, thiên tai, đại dịch chậm trễ hoặc bất kỳ lỗi nào của bất kỳ nhân viên, ban quản lý hoặc bất kỳ người trông coi nào trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. 

12.2. Bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, do lỗi, thất bại, sơ suất, hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ người nào khác, hệ thống, tổ chức hoặc cơ sở hạ tầng thanh toán sẽ do Khách hàng chịu.

12.3. FIDULINK® không thể chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ bổ sung không thể được thực hiện. Trách nhiệm của FIDULINK® liên quan đến Dịch vụ bổ sung được giới hạn nghiêm ngặt trong việc lựa chọn, hướng dẫn và giám sát các chi nhánh của nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

12.4. Bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng bưu chính, điện báo, telex, fax, điện thoại và các phương tiện liên lạc hoặc phương tiện vận chuyển khác, và đặc biệt là tổn thất do chậm trễ, hiểu lầm, hư hỏng, ngược đãi do bên thứ ba gây ra hoặc sao chép bản sao, là trách nhiệm của Khách hàng, trừ khi FIDULINK® đã phạm phải sơ suất nghiêm trọng.

12.5. FIDULINK® không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện được một trong các phương tiện liên lạc cần thiết để thực hiện các dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng, hoặc đối với bất kỳ thư hoặc cuộc gọi nào nhận được trong khuôn khổ các dịch vụ được cung cấp bởi Hợp đồng. FIDULINK® không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc fax hướng dẫn, bao gồm cả trường hợp việc truyền không thành công, không đầy đủ hoặc bị mất.

12.6. Trong trường hợp cụ thể mở tài khoản ngân hàng, FIDULINK® đóng vai trò là bên thứ ba trong mối quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. Vì vậy, FIDULINK® trong mọi trường hợp không thể chịu trách nhiệm về mối quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. FIDULINK® không có quyền hành động và không tự nhận mình là nhân viên, người đại diện hoặc thành viên ban quản lý của Ngân hàng và / hoặc ký thay mặt hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào thay mặt ngân hàng.

13 - Thời hạn, chấm dứt và tạm ngừng dịch vụ

Nói chung

13.1. Bất kỳ Hợp đồng nào kéo dài trong khoảng thời gian được chỉ định và sau đó sẽ tự động được gia hạn trong các khoảng thời gian tiếp theo bằng với thời hạn của thời hạn ban đầu. Đối với tất cả các khía cạnh khác, mọi Hợp đồng sẽ tự động gia hạn theo cùng các điều khoản và điều kiện. FIDULINK® hoặc Khách hàng có thể chấm dứt bất kỳ Hợp đồng nào trong thời hạn được đề cập trong đó, hoặc khi kết thúc bất kỳ giai đoạn gia hạn hoặc gia hạn nào, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất hai tháng. Chấm dứt được hiểu là không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một bên phát sinh trước khi chấm dứt hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào đã cam kết trước khi chấm dứt. Quyền chấm dứt ngay lập tức vì lý do chính đáng được bảo lưu.

13.2. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện Bán và Sử dụng Chung này và/hoặc Điều kiện Chung, FIDULINK.com hoặc SUXYS® có thể chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận và dịch vụ nào có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm Thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi các công ty liên kết với FIDULINK® hoặc bởi các bên thứ ba. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thay thế bất kỳ vị trí nào bị bỏ trống trong bất kỳ Công ty nào sau khi chấm dứt như vậy và đồng ý rõ ràng rằng FIDULINK® không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc chấm dứt ngay lập tức đó.

Thành lập và quản lý một công ty

13.3. Bất kỳ Hợp đồng nào cho hoạt động của Công ty đều có giá trị trong cả năm. Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu FIDULINK® để chuyển giao quyền quản lý Công ty cho một đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ công ty khác hoặc thanh lý công ty, FIDULINK® sẽ không chuyển nhượng hoặc thanh lý Công ty cho đến khi tất cả các khoản thanh toán, chi phí và / hoặc phí chưa thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế, nghĩa vụ của chính phủ, thuế và các khoản thanh toán khác cho bên thứ ba cũng như các chi phí liên quan đến giám đốc hoặc cổ đông được ủy thác và phí chuyển nhượng € 750,00) đã được thanh toán đầy đủ.

Ngay sau khi Công ty được thành lập và được đăng ký tại khu vực tài phán có liên quan, Khách hàng đồng ý ký hợp đồng ủy quyền. Nếu không, FIDULINK® có quyền từ chối chuyển cho Khách hàng các tài liệu xã hội liên quan đến Công ty miễn là hợp đồng ủy thác nói trên không được Khách hàng ký.

Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí thành lập, trừ chi phí chuyển phát nhanh, nếu ba điều kiện sau được đáp ứng: (i) FIDULINK® không thể tạo Công ty cho Khách hàng VÀ (ii) FIDULINK® đã nhận được tất cả các tài liệu cần thiết do Khách hàng hoàn thành hợp lệ, bao gồm một bản sao tài liệu nhận dạng hợp lệ của Khách hàng đã được chứng thực theo hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Thụy Sĩ và bất kỳ tài liệu nào khác mà FIDULINK yêu cầu từ Khách hàng®, chẳng hạn như, cụ thể là hóa đơn điện nước không quá 3 tháng, sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu từ ngân hàng VÀ (iii) yêu cầu hoàn trả được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán phí bồi thường.

Mở tài khoản ngân hàng

13.4. Dịch vụ kết thúc bằng việc Ngân hàng mở tài khoản và sau đó mọi quan hệ được thực hiện giữa Khách hàng và Ngân hàng.

Bất kỳ Khách hàng nào cũng có thể quyết định hủy yêu cầu của mình trong vòng 3 ngày theo lịch kể từ khi yêu cầu mở tài khoản ngân hàng. Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ phí thiết lập, trừ phí chuyển phát nhanh, nếu đáp ứng ba điều kiện sau: (i) Ngân hàng, với sự hỗ trợ của FIDULINK®, không thể mở tài khoản AND (ii) FIDULINK cho Khách hàng® hoặc Ngân hàng đã nhận được tất cả các tài liệu cần thiết do Khách hàng hoàn thành một cách hợp lệ, bao gồm một bản sao tài liệu nhận dạng hợp lệ của Khách hàng đã được chứng thực theo các hướng dẫn chính xác của Công ước liên quan đến nghĩa vụ chăm sóc của các ngân hàng Thụy Sĩ và bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu từ Khách hàng bởi FIDULINK®, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở bảng sao kê tài khoản thẻ tín dụng, hóa đơn điện nước, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận thành lập hoặc bằng chứng khác về nguồn gốc kinh tế của quỹ. Đây là trường hợp duy nhất được hoàn lại tiền. Vì bất kỳ lý do gì sẽ không được hoàn lại tiền nếu khách hàng quyết định hủy yêu cầu của họ sau 3 ngày theo lịch.

Phương thức hoàn tiền

13.5. Mọi khoản hoàn trả chỉ có thể được thực hiện thông qua chuỗi khối SUXYS.® và trong Mã thông báo kỹ thuật số có thể sử dụng bởi FiduLink.com và tên miền phụ và hoặc SUXYS® hoặc là SUXYS TOKEN® (hãy cẩn thận, tất cả các khoản hoàn trả sẽ được thực hiện theo giá trị của Mã thông báo SUXYS® tại thời điểm yêu cầu và phải được SUXYS chấp nhận® và hoặc FIDULINK.com và tên miền phụ. 

14 - Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này được hoặc có thể trở thành, theo bất kỳ luật thành văn nào, hoặc bị tòa án hoặc cơ quan hành chính hoặc bất kỳ cơ quan tài phán có thẩm quyền nào coi là bất hợp pháp, không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó được coi là không có hiệu lực. trong phạm vi của sự bất hợp pháp, vô hiệu, không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể áp dụng. Các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực.

15 - Điều lệ FiduLink.com và Tên miền phụ I 10 nguyên tắc của Điều lệ

Người dùng cũng như các giám đốc, cổ đông, đối tác xác nhận đã đọc và chấp nhận điều lệ của FiduLink.com chấp nhận sự tôn trọng của điều lệ này dưới hình phạt khi thấy dịch vụ của họ bị đình chỉ và hoặc ngừng hoạt động mà không cần bảo lưu và không có bất kỳ lý do nào thay mặt cho SUXYS® hoặc FIDULINK.com và tên miền phụ; 

1 – Không bao giờ cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm bất hợp pháp với một Công ty được tạo ra hoặc sử dụng các dịch vụ của FIDULINK.com. 2 – Duy trì sự chuyên nghiệp và lịch sự trong mọi tình huống với Đại lý FIDULINK®. 3 – Không bao giờ để người khác sử dụng tài khoản FIDULINK của bạn® hoặc MY OFFICE để kết nối mạng. 4 – Không bao giờ sử dụng dịch vụ của FIDULINK® cho một công ty không phải là công ty đã đăng ký dịch vụ FIDULINK®. 5 – Không bao giờ bắt đầu hoạt động của công ty khi chưa nhận được tài liệu chính thức hoặc kích hoạt dịch vụ từ FIDULINK®. 6 – Cung cấp trong vòng 48 giờ tất cả các tài liệu chuyên môn hoặc cá nhân mà FIDULINK® có thể hỏi bạn. 7 – Gia hạn công ty của bạn hoặc các dịch vụ của công ty tối đa 1 tháng trước khi kết thúc dịch vụ FIDULINK®. 8 – Không bao giờ cung cấp tài liệu đã được chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. 9 – Không bao giờ thay đổi chi tiết liên lạc (địa chỉ, điện thoại, v.v.) mà không thông báo cho FIDULINK.com. 10 – Không bao giờ sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của FIDULINK.com để thiết lập hoặc thiết lập gian lận thuế, hành chính, tài chính…

16. Phân công

Để thực hiện các dịch vụ của mình, FIDULINK® bảo lưu quyền thuê các nhà thầu phụ thuộc thẩm quyền của mình: Luật sư, Luật gia, Kế toán, Kế toán công chứng, Công chứng viên, Kiểm toán viên và các Đại lý thành lập khác của Mạng FiduLink.com. Các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh từ Hợp đồng chỉ có thể được chuyển giao cho bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của FIDULINK.com.

17. Luật áp dụng 

Thỏa thuận này được điều chỉnh và thiết lập theo luật có hiệu lực tại khu vực tài phán thành lập SUXYS International Limited. Mọi bất đồng giữa các bên phát sinh liên quan đến Hợp đồng, các điều kiện chung của việc bán và sử dụng FiduLink.com, bao gồm các câu hỏi liên quan đến kết luận, hiệu lực của nó hoặc sự chấm dứt của nó, là tùy thuộc vào quyền tài phán riêng của trụ sở chính của công ty. của SUXYS International Limited.

 

Phụ lục 1 - 1 - A. Không cung cấp Dịch vụ cho công dân của các khu vực tài phán dưới đây (01/01/2023 lúc 00h00): 

FiduLink.com không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào cho công dân của các khu vực tài phán: Afghanistan, Iran, Triều Tiên, Pakistan, Sudan. Danh sách này có thể được thêm vào hoặc xóa khỏi một số khu vực tài phán nhất định mà không cần thông báo từ FiduLink.com.  

 

Phụ lục 2 - 1 - A. Hạn mức thanh toán bằng thẻ tín dụng dưới đây (27/04/2023 lúc 00:00): 

FiduLink.com sẽ không còn cung cấp thanh toán cho khách hàng mới bằng thẻ ngân hàng trên €499,00 kể từ ngày 27/04/2023. Đối với tất cả các khoản thanh toán trên 499,00 €uro hoặc đơn vị tiền tệ tương đương với số tiền này, có thể thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng bằng 30 loại tiền tệ do khách hàng lựa chọn bằng chuyển khoản SEPA hoặc chuyển khoản SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum. Chức năng thanh toán cho số tiền lớn hơn €499,00 hoặc tương đương sẽ chỉ khả dụng cho những khách hàng đã biết đến FiduLink.com*.

 

Cập nhật mới nhất: 27/04/2023 lúc 00h00. 

Dịch trang này ?

fidulink

TÀI LIỆU FIDULINK BẮT BUỘC

Vui lòng nhập một con số để tiếp tục.
Tỷ lệ VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Thêm VAT
Xóa VAT

Số lượng tịnh (chưa bao gồm VAT)

Tổng số tiền (bao gồm vat)

Tính toán dựa trên:

Kiểm tra tính khả dụng của miền

tải
Vui lòng nhập tên miền của tổ chức tài chính mới của bạn
Vui lòng xác minh rằng bạn không phải là rô bốt.

thanh toán thẻ ngân hàng trực tuyến fidulink tạo công ty trực tuyến tạo công ty trực tuyến fidulink

Chúng tôi đang trực tuyến!